KNIF-teknologidag 2019
KNIF-teknologidag 2019

KNIF-teknologidag 2019

Tidspunkt
09.05.2019 08:00 - 15:30

Påmeldingsfrist
30.04.2019 23:55

Påmeldingen er stengt

Arrangør
KNIF AS

Sted

Martin Linges vei 2, 1364 Fornebu, Norge

Torsdag 9. mai arrangeres KNIF-teknologidag 2019 i naturskjønne omgivelser på Scandic Fornebu.  Dette arrangement vil favne bredt med tanke på temaer og det vil bli fokusert like mye på digitalisering og anvendelse av ny teknologi som på IT som fag. 
Teknologidagen vil bli arrangert i samarbeid med Frivillighet Norge.
  

De teknologiske endringene fremstår som både muligheter og utfordringer for organisasjoner og bedrifter og berører alle virksomhetsområder. Vi vil på denne bakgrunn samle topp- og mellomledere med ulike ansvarsområder og roller, det være seg toppledere, økonomisk/administrative ledere, eiendomsansvarlige, IT sjefer, samt ledere for fundraising og medlemsverving.   

Arrangementet blir samtidig en møteplass mellom deltakerne og representanter for KNIF sine samarbeidspartnere som vil være til stede med stands og tilgjengelige for samtaler.   

Programmet vil ta opp temaer som er relevante for deltakernes arbeidssituasjon og bidra til å se de teknologiske utfordringer i et litt større perspektiv.

- Endringer i teknologiske rammebetingelsen
- Den nye teknologiske arbeidsplassen
- Digitalisert fundraising
- Teknologi i eiendomsforvaltningen
- Hva bør ideell og frivillig sektor forberede seg på av teknologiske endringer?

For mer informasjon om programmet, se her.

Vi ser frem til en spennende og innholdsrik dag!